JA slide show

EGE 2010 Energigjennvinningsetaten

For Reinertsen AS - Prosjekt EGE 2010 er Rosmek AS leverandør på  Gjennvinningsanlegget på Klementsrud
Trappesjakt i betongkulvert:
2 stor trappesjakter med henholdsvis: 22 trappeløp med høyde 40 meter og 25 trappeløp med høyde 46 meter. Tilhørende rekkverk og repos. Samlett ca 500 trinn. Samt 2 tilstøtende trapper. Alt materiell varmgalvanisert.
Entreprenør : Reinertsen AS. Prosjekt:  1.8 millioner.
Prosjektert, produsert og montert  av  Rosmek AS.

EGE