JA slide show

EGE 2010 Energigjennvinningsetaten - pipe

For Reinertsen AS - Prosjekt EGE 2010 er Rosmek AS leverandør på  Gjennvinningsanlegget på Klementsrud
 
Stige med repo - avlastning i pipe:
  
80 meter høy pipe, avstivning innvendig av betongpipe. Repo med stige i hele pipens høyde.God utsikt over bakken. Alt materiell varmgalvanisert.
 
   
Entreprenør : Reinertsen AS. 
 Prosjektert, produsert og montert  av  Rosmek AS.

EGE