RosMek AS har lang og bred erfaring med tilvirking, levering og montering av ulike metallkonstruksjoner.
Vi drar et skille på "metallarbeider" og "stålarbeider" som to ulike kapitler ihht. Norsk Standard og Teknisk Forskrift.

 • Metallarbeider omfatter blant annet trapper, rekkverk, håndløpere, ramper, gjerder, lettvegger, overbygg, skjerming, og andre lettere konstruksjoner
  hvor hensikten ikke er å være bærende for andre konstruksjoner. Materialer i bruk, er som regel enten stål, aluminium, rustfritt/syrefast, plast eller
  glass, gjerne en kombinasjon.

  Godkjent for leveranse etter gjeldende toleranseklasser EXC1, EXC2, EXC3.
  Sentral godkjenning. • Stålarbeider på sin side omfatter konstruktivt bærende stål hvor hensikten er å avta laster og belastninger i bygg og andre typer konstruksjoner, en
  intergrert del av bygningsmassens bæresystem eller fundamentering.

  Godkjent for leveranse etter gjeldende toleranseklasser EXC1, EXC2, EXC3.
  Godkjent IWT Nasjonal Sveisekoordinator ihht. NS-EN 1090-2.
  Godkjent mekanisk stålverksted.
  Sentral godkjenning.

          ansvarsrett logo sort litenstartbank-logo