RosMek har i samarbeid med Skanska Norge AS og deres underavdeling Skanska Husbyggerfabrikken AS, vært dypt intergrert i utviklingen av de nye boligene
ved gamle Tiedemanns Fabrikker. Den første fasen i utbyggingen av boligområdet, heter Tiedemannsbyen - Felt D. Det offisielle navnet har blitt "Hagekvartalet".

RosMek AS har levert alt av balkongrekkverk, glass, hjørnekasetter, pergola, takterrasser og bodvegger til prosjektet. Prosjektet skiller seg i stor grad ifra andre
tradisjonelle boligprosjekter, mye pga utformingen og det uttrykket som er valgt på balkongrekkverk og omrammingen for balkongene.

img 1239     img 1259

Rekkverk av typen: RosMek - ALU Tiedemannsbyen

Sammensetningen av aluminium og glass, samt utforming av våre stendere, gjør løsningen både ren og pen utseendemessig, samt godt egnet for serie-
produksjon og montasje. Løsningen ble utviklet av RosMek AS i samarbeid med TAG arkitekter som et forslag til leveranse på Tiedemannsbyen - Felt D.
Rekkverket har flere fellestrekk med løsninger vi har levert til andre prosjekter (Sørenga trinn 1, Sørenga trinn 2 og Sognsveien 159), med unntak av deksel
i fremkant av rekkverk, samt hjørnekassetter.

Rekkverket består av pulverlakkert aluminium og herdet, laminert sikkerhetsglass med print på innsiden av det ene glassemnet i laminatglasset.
Prosjektet inneholder over 80 ulike printmotiver og alle glass er nummerert og unike for sin plassering. Koordinering av bestilling, pakking og montasje
har vært en utfordrende og interessant erfaring.

    

    

Utbyggingen av Tiedemannsbyen - Felt D, er én av i alt tre faser. Hagekvartalet er det første. Les mer om Tiedemannsbyen HER.
Innunder Hagekvartalet, er fasen delt opp i to boligtyper. Bolig i blokk og bolig i rekkehus. RosMek har vært med å levere rekkverk, balkonger, håndløpere, etc
til begge deler.