RosMek har i samarbeid med AS Ing. Gunnar M. Backe, levert bærende stål, rekkverk, glass,
balkonger, etc til Sørenga til byggetrinn 2.

Trinn 2 består av fire blokker, hvor vi har levert X tonn konstruktivt stål, bæring til teglsten og
balkonger, montering av balkonger og totalt over 750 meter med aluminium glassrekkverk,
fordelt på inntrukne balkonger og utkragede balkonger.

RosMek har også levert franske balkonger og blomstervinduer, samt rekkverk langs kanaler.

 

Sammensetningen av aluminium og glass, samt utforming av våre stendere, gjør løsningen
både ren og pen utseendemessig, samt godt egnet for serieproduksjon og montasje.
Løsningen ble utviklet av RosMek AS som et forslag til leveranse til arkitektkontoret LPO for
Sørenga - fase 1, og har blitt videreført som vedtatt løsning for byggetrinn 2.

Spesielt for byggetrinn 2 er materialvalget, hvor arkitekt, hovedentreprenør og byggherre
har valgt å gå for ubehandlet aluminium. For glass er det benyttet samme type folie for alle
typer rekkverk, kontra to ulike folier som valgt i fase 1.
Folie av typen Vanceva Cool White 000A x 2.

Utførelse for utkragede balkonger, samt blomstervinduer for prosjektet er et resultat av et
samarbeid mellom byggherre, hovedentreprenør, MAD arkitekter og oss i RosMek AS.

Det som skiller Sørenga fase 2 ifra de fleste andre prosjekter i landet, er skråfasadene som er valgt for prosjektet. Ved å velge skråfasader har planløsningen
for alle etasjer måttet bli designet på grunnlag av det endrede grunnarealet. Samtidig spiller skråfasadene en viktig rolle i å gi de fleste leiligheter i fase 2 en
tilgang til en utsikt imot sjøen.

Rekkverk av typen: RosMek - ALU standard

img 1580     img 1632

Alt bærende stål til bygningsmassen, samt oppbyggingssystemer for skråfasader er levert og montert av RosMek AS.