RosMek har i samarbeid med AS Ing. Gunnar M. Backe, levert bærende stål, rekkverk, glass, balkonger, etc til Sørenga til byggetrinn 1.
Trinn 1 består av tre blokker, hvor vi har levert X tonn konstruktivt stål, bæring til teglsten og balkonger, montering av balkonger og totalt over 1 kilometer med
aluminiums glassrekkverk, fordelt på inntrukne balkonger, utkragede balkonger, franske balkonger og takterrasser.

   

Rekkverk av typen: RosMek - ALU standard

Sammensetningen av aluminium og glass, samt utforming av våre stendere, gjør løsningen både ren og pen utseendemessig, samt godt egnet for serie-
produksjon og montasje. Løsningen ble utviklet av RosMek AS som et forslag til leveranse til arkitektkontoret LPO for Sørenga - fase 1.
Denne løsningen ble vedtatt og har siden vært en populær utforming også i andre prosjekter. For fase 1, er det benyttet eloksert aluminium i kombinasjon
med laminert sikkerhetsglass. Glasset har kommet i to typer, standard klar folie og Vanceva Polar White x 2 for rekkverk med hvit folie.