Rosmek AS ønsker å bli oppfattet som en seriøs leverandør med lavest mulig totalkost, leveranser til rett tid, med riktig kvalitet og minst mulig belastning for miljøet. Som leverandør få være med å bidrar med konstruktive løsninger som kan forbedre våre kunders forretning, kvalitet og sikkerhet.

 

Vi stiller derfor krav til oss selv.  Våre ansatte skal til enhver tid å innfri de krav og godkjenninger vi trenger, for at vi skal kunne være en leverandør til vårt marked. Vi oppfyller derfor følgende punkter:

• Være CE godkjent og registrert i StartBANK.

• Ha riktig kompetanse innenfor vårt virksomhetsområde.

• Tilføre den kapasitet våre prosjekt krever.

• Vise våre referanser.

• Tilgjengelighet og riktig service

• Ha til enhver tid KS/HMS på vår arbeidsplass.

• Sørge for en sunn økonomisk og bærekraftig utvikling i bedrift.